Op dinsdag 2 juni 2020 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Het webinar wordt verzorgd door mr. dr. ing. Peter de Haan.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bevat het raamwerk voor een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. De Wkb treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking. Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) bevat de uitwerking van de wijzigingen in vergunningverlening en handhaving. Een meldingsplicht vervangt de vergunningplicht. Aan de hand van een borgingsplan beoordeelt een private kwaliteitsborger of het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften zal voldoen. De positieve verklaring van de kwaliteitsborger is onderdeel van het dossier bevoegd gezag. Zonder volledig dossier mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. De gemeente behoudt zijn handhavingsbevoegdheden.

In een kosteloos, driekwartier durend, webinar gaat Peter de Haan in op de laatste ontwikkelingen rondom de Wkb, het Bkb en bouwen onder de Omgevingswet. U krijgt concrete handvatten voor in de praktijk.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

mr. dr. ing. Peter de Haan
Het webinar wordt verzorgd door Peter de Haan. Peter is expert op het gebied van omgevingsrecht, publiek bouwrecht en handhaving, met een specialistische focus op bouwtechnische voorschriften. Hij is gepromoveerd op de toetsing aan en handhaving van bouwtechnische voorschriften.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Wkb? Volg dan één van onze opleidingen: