De Nederlandse GGD’s vragen aandacht voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid.

In een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijven ze dat er vooral risico’s bestaan bij de bouw van windmolens en biomassacentrales en bij de verduurzaming van huizen, meldt het AD.

Tien regionale GGD’s hebben per brief op het klimaatplan gereageerd, waarin de hoofdlijnen van de duurzaamheidsplannen tot en met 2030 staan beschreven. Nederland wil fors inzetten op het opwekken van duurzame energie, via windmolens, zonnepanelen en biomassa.

De GGD’s stellen dat er meer aandacht moet komen voor de effecten van deze vormen van energie op de gezondheid van mensen. “We weten uit onderzoek dat omwonenden van windmolenparken geluidshinder ervaren”, zegt Arthur van Iersel, senior adviseur bij de overkoepelende GGD. Ook moet ervoor worden gezorgd dat warmtepompen niet te veel herrie maken.