Als een gemeente in een bestemmingsplan uitbreiding van veehouderijen mogelijk wil maken, dan heeft die gemeente de plicht om te onderzoeken welke gevolgen het extra vee voor de natuur heeft.

De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak over een bestemmingsplan in de Brabantse gemeente Halderberge. Dat plan moet worden aangepast: de gemeente moet de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen schrappen.

Volgens de rechter is onvoldoende in kaart gebracht wat de gevolgen voor beschermde natuurgebieden in de omgeving zijn als meer vee in de wei komt te staan. Dieren produceren mest, daarin zit stikstof en te hoge stikstofconcentraties kunnen schadelijk zijn voor bepaalde plantensoorten. Daarom moeten gemeenten goed onderzoek doen voordat ze in een bestemmingsplan ruimte bieden voor meer vee.

“Dat wil niet zeggen dat vee altijd op stal moet staan en niet meer de wei in zou mogen”, benadrukt de hoogste bestuursrechter.