Drukte aanpakken

Amsterdam wilde de drukte in de grachten aanpakken met een nieuw vergunningstelsel voor rondvaartboten. De Raad van State heeft een groot aantal vergunningen echter vernietigd. Hierdoor gelden de oude vergunningen voorlopig weer.

Gedoogvergunning

Een aantal rederijen had wel al fors geïnvesteerd in nieuwe schepen. Deze dreigden met rechtszaken tegen de gemeente als zij de grachten niet op mochten. Met het gedogen hoopt de gemeente Amsterdam deze reders tegemoet te komen. De gedoogvergunning geldt tot het einde van het jaar. Daarna zou er nieuw beleid moeten zijn.