Het World Treasury Center maakt vandaag bekend dat een internationaal luchtvaartconsortium bestaande uit Amerikaanse, Duitse en Nederlandse instanties en ondernemingen haar onderzoeksresultaten naar emissiereductie van passagiersvliegtuigen op luchthavens bij de gates en tijdens taxiën van en naar startbanen zal centraliseren, delen en registreren in haar mondiale register.

Bij meer dan 500.000 starts en landingen op een luchthaven met de omvang van Schiphol komt de uitstoot aan CO2 en fijnstof overeen met de uitstoot van 7,5 miljoen woningen. Betere woonomstandigheden, betere werkomstandigheden voor personeel en het vinden van een oplossing voor emissiereductie zijn essentieel voor het verbeteren van onze huidige en toekomstige leefomgeving.

Het onderzoek van de projectgroep richt zich op het na de landing uitzetten van de hoofdmotoren, het elektrisch taxiën naar de gates en generatoren bij de gates met een schone brandstof. De ontwikkeling hiervan lijkt snel haalbaar door op de grond met LNG als brandstof een duurzame stap te zetten naar schonere luchthavens.

Onder aanvoering en regie van Clean Tech Aviation voert het internationale luchtvaartconsortium CTA, bestaand uit, TU Eindhoven, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), de Duitse Universiteit  IFAS TU Braunschweig,  het LNG-laboratorium DnvGL, de DLR en de Amerikaanse ondernemingen Lycoming Engines USA en Textron Aviation (fabrikant van o.a. Cessna en Beechcraft vliegtuigen) dit Europese onderzoek uit. De tussentijdse onderzoeksresultaten worden vastgelegd in het register van World Treasury Center om zowel transparantie, kennisuitwisseling als bespoediging van het onderzoek mogelijk te maken.

Het onderzoek vond een initiële start in de zakelijke (kleine) luchtvaart en krijgt nu bijval en opvolging omdat de eerste onderzoeksresultaten representatief zijn voor de mogelijkheden in de grote luchtvaart. Het onderzoek naar deze innovatie disruptie om de woon-, werk- en leefkwaliteit te verbeteren wordt mede gefinancierd door Gasunie, GasTerra, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Ben Cappelle, CEO van Clean Tech Aviation, zegt: “De 1.400 vliegtuigen die dagelijks op een luchthaven als Schiphol starten en landen hebben jaarlijks alleen al door het rijden op de grond en gebruik van de straalmotor aangedreven generator in de staart een uitstoot die gelijk is aan net zo veel C02 en fijnstof van 7,5 miljoen woonhuizen met een inhoud van 500 kubieke meter. Dat is meer dan het totaal aantal woningen in Nederland. Als bijkomend voordeel produceren motoren werkend op LNG ook significant minder geluid.”

Riks Noorman, founder en CEO van het World Treasury Center, zegt: “Wij ervaren de keuze van het luchtvaartconsortium voor het World Treasury Center als een belangrijke stap vooruit in de aanpak van vervuilende emissies. Omdat wij inzicht hebben in vele sectoren en ontwikkelde kennis aan elkaar kunnen koppelen, zien wij mogelijkheden ons ecosysteem te herstellen en met de ontwikkeling, bouw en inzet van nieuwe producten een eerlijke berekening van ecologische belasting te realiseren. Dit leidt tot innovaties die structurele, duurzame verbeteringen mogelijk maken”.

Over World Treasury Center

Het World Treasury Center is een mondiaal register dat een industrieel droppoint vormt voor beoordeling en waardebepaling. Dit register heeft wereldwijd meer dan 500 ondernemingen, banken, leasebedrijven en overheden als opdrachtgever. In het register van World Treasury Center worden objecten in de maritieme, transport- en bouwsector, waaronder schepen, bouw– en grondverzetmachines, vastgelegd.

Het World Treasury Center waarborgt lifetime logging en realtime tracking en beoordeling van deze objecten; dit levert essentiële informatie over de waardeontwikkeling voor (des)investerings-besluiten door financiers en ondernemers. Het World Treasury Center faciliteert dataregistratie en beoordeling daarvan in samenwerking met wereldwijd opererende experts. Wat vervolgens inzicht geeft in het gebruik en verbruik van vervuilende elementen.

De door World Treasury Center sinds 1996 ontwikkelde applicatie analyseert deze verrijkte gegevens en komt met een eenduidige, objectieve beoordeling als uitkomst voor financiers en belanghebbenden. Dit maakt in realtime de impact op het milieu – nu en in de toekomst – ook financieel inzichtelijk. De applicatie vindt haar methodologische oorsprong in de scheepsbouw, boorplatformen, kranen en bouwmachines. De door World Treasury Center gehanteerde methodiek brengt verschillende disciplines bij elkaar en ondersteunt zo de doorbraak naar een schonere wereld.

Het World Treasury Center is een onafhankelijk platform in termen van zowel structuur als geregistreerde content. In het platform is informatie over meer dan 200.000 objecten wereldwijd en voor miljarden euro’s aan waarde vastgelegd.