Ze vrezen dat het toezicht op de bouw  verslechtert als een private partij( de zogenaamde kwaliteitsborger) de controle gaat overnemen. Omdat gemeenten moeten ingrijpen als er iets misgaat, maar ze niet adequaat kunnen toezien op de bouw. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer waarin ze oproepen om het huidige wetsvoorstel te verwerpen. 

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijft de gemeente bepalen of een gebouw in gebruik mag worden genomen en zullen er nu minder bouwfouten gemaakt worden als het gemeentelijk toezicht wordt overgelaten aan specialisten. 

Pilot gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een pilot gedraaid en kwam in oktober 2016 tot de volgende conclusie: “De gemeente Den Haag constateert dat private kwaliteitsborging binnen het experiment niet naar behoren functioneert. Het uit elkaar trekken van ruimtelijke ordening en techniek in de vergunning leidt tot onduidelijkheid en daardoor tot een toename van trillingsschade en illegale bouw.”  Bekijk hier het gehele rapport van de gemeente Den Haag

Daarnaast heeft gemeente Den Haag per bief van 27 juni 2017 laten weten de Haagse deelname aan de lopende proef met private kwaliteitsborging in de bouw te bevriezen. In praktijk worden alle aanvragen die sinds half december 2016 zijn ingediend buiten de pilot gehouden. 

Stand van zaken

Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer.  De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vindt vandaag 4 juli 2017 plaats.