De Roggenplaat, de grootste en meest voedselrijke zandplaat van de Oosterschelde, krijgt er in de komende maanden een flinke laag zand bij.

Daarmee blijft de zandplaat in het Nationaal Park de komende 25 jaar in stand, verwacht Rijkswaterstaat. Het werk begint komende week.

De plaat is belangrijk voor zeehonden die er rusten en hun jongen zogen en voor tienduizenden vogels, die er eten vinden. Natuurmonumenten, dat nauw betrokken is bij de zogeheten zandsuppletie, vergelijkt de Roggenplaat met een wegrestaurant. “Trekvogels maken dankbaar gebruik van de voedselrijke plaat om even bij te tanken op hun verre reis tussen West-Afrika en het hoge noorden”, legt de natuurorganisatie uit.

Op de plaat komen diverse vogelsoorten af, van rosse grutto, kanoet en zilverplevier tot wulp, scholekster en bonte strandloper. De vogels doen zich tegoed aan de kleine beestjes die op de plaat leven, zoals kokkels, wadslakjes en bulldozerkreeftjes.

Mosselvissers delen het enthousiasme van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten bepaald niet. Zij hebben kweekpercelen in de buurt van de Roggenplaat en zijn bang dat die worden aangetast als baggerbedrijf Boskalis dinsdag aan het werk gaat. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat het bedrijf op zeven plaatsen in totaal 1,3 miljoen kubieke meter zand op de plaat spuiten.

De Raad van State verwierp de bezwaren van de mosselvissers in februari. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn er voldoende waarborgen. Om schade te voorkomen wordt 400 meter afstand gehouden van de mosselpercelen en als er onverwachte effecten zijn, kan het werk worden stilgelegd.

De Roggenplaat is sinds de aanleg van de Oosterscheldekering steeds lager en kleiner geworden. De in 1986 voltooide waterkering die Zeeland droog houdt laat weliswaar water door, maar toch is de stroming in de Oosterschelde door het Deltawerk minder sterk geworden. Daardoor is de natuurlijke groei van de zandplaat, de zogenoemde zandhonger, gestopt, terwijl tijdens stormen wel delen afbrokkelen.

Zand opspuiten is nuttig voor de natuur, maar het komt ook de veiligheid voor inwoners van Schouwen-Duiveland ten goede, aldus Rijkswaterstaat. Door de Roggenplaat op te hogen, krijgen de dijken verderop aan de zuidkant van het Zeeuwse eiland het minder zwaar te verduren.