Geheel in de geest van de Omgevingswet zal er bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook een nieuw Omgevingsloket gaan werken. Het Omgevingsloket moet de verzamelplek voor alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving gaan worden. De informatie bestaat uit teksten en kaarten waarop is te zien om welk gebied het gaat en welke regels daarop gelden. 

Wat staat er in het Omgevingsloket? 

In het Omgevingsloket kunnen overheidsdocumenten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden ingezien. Het gaat gaat dan om informatie die van Rijkswege beschikbaar is gesteld maar ook lokale informatie van decentrale overheden komt erin terug. Het systeem werkt via vragenbomen. Omdat de informatie in het Omgevingsloket zeer divers zal zijn kan iedereen- van burger tot rechter- het raadplegen. 

Hoe werkt het Omgevingsloket? 

Het Omgevingsloket bestaat uit een ‘voorkant’ en een ‘achterkant’. De voorkant heeft de vorm van een digitaal loket voor de gebruiker. De achterkant bestaat uit een landelijke voorziening (alle gegevens over de fysieke leefomgeving worden bij elkaar gebracht) en een register met omgevingsdocumenten. De informatie in dit systeem zal door overheden en organsaties zoals het Kadaster worden aangeleverd. 

Er zal een generieke viewer beschikbaar komen voor partijen die informatie over de fysieke leefomgeving willen verkrijgen. De viewer werkt met specifieke locaties, de kaart van dat gebied en de regels die daar gelden. 

Stand van zaken 

Het DSO is vanzelfsprekend nog volop in ontwikkeling. Vandaag is er een kwartaaldemonstratie gehouden over de werking van het systeem. Tijdens de demonstratie zijn enkele tussenproducten getoond met hun onderlinge samenwerking.