De Europese Commissie heeft met het Comité van de Regio’s het plattelandspact gelanceerd. Het doel daarvan is om overheden en belanghebbenden te mobiliseren om in te spelen op de behoeften en wensen van plattelandsgemeenschappen. Gemeenten kunnen deelnemen aan de discussie over het plattelandspact.

Tot juni 2022 kunnen gemeenten en andere stakeholders zich aansluiten bij de zogeheten Rural Pact community en daar ideeën uitwisselen over de uitvoering en ontwikkeling van het plattelandspact. In juni 2022 wordt een conferentie gehouden om de resultaten te bespreken en de verdere acties te bepalen.

Het pact maakt onderdeel uit van de EU plattelandsstrategie. Daarin worden de kansen en uitdagingen voor het platteland tot 2040 beschreven en enkele initiatieven gepresenteerd voor de toekomst. In reactie op deze strategie heeft de VNG in december aangegeven dat de Europese Commissie in haar acties zoveel mogelijk moet aansluiten op de lokale en nationale structuren. Hierdoor wordt recht gedaan aan de bottom-upaanpak en de diversiteit van het Europese en Nederlandse platteland.

Meer informatie

Nieuwsbericht van de Europese Commissie over het plattelandspact (europa.eu)

‘Sluit met plattelandsvisie EU aan op bestaande structuren’