Boeren die nu al een aantal kleine maatregelen hebben genomen die goed zijn voor het milieu, zijn bereid om nog veel meer te doen. Maar daar is wel meer geld en zekerheid voor nodig. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam op basis van een studie.

Als het kabinet boeren meer groene maatregelen wil laten treffen, moet het de vergoedingen uit het Europese landbouwbeleid daarvoor inzetten en moeten zij boeren zekerheid geven over hun inkomsten, aldus het PBL. Ook zouden banken eerder leningen moeten verstrekken.

Meer dan de helft van de 1.100 boeren die meededen aan het onderzoek (58 procent) heeft al maatregelen genomen, zoals extra weidegang, bloeiende akkerranden of gebruik van groenbemesters. Boeren die nog geen grote milieumaatregelen hebben genomen (40 procent), willen best meer doen maar alleen als daar een vergoeding tegenover staat.