De boeren in Noord-Brabant hebben van Provinciale Staten negen maanden uitstel gekregen voor de aanpassing van hun stallen. Dat bleek vrijdag tijdens een debat in Den Bosch over de stikstofcrisis. Het uitstel werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Een aantal fracties, die van de PVV voorop, pleitte tevergeefs voor nog verder uitstel, tot 2028. De VVD liet de mogelijkheid open om verder uitstel tot 2024 mogelijk te maken, maar ook daarvoor bleek geen meerderheid. Tegenstanders van langer uitstel zijn met name bang voor verdere milieuschade.

De aanpassingen in de stallen moeten leiden tot de vermindering van de uitstoot van stikstof.

De aanvankelijk gestelde datum voor de aanvraag van een omgevingsvergunning was vastgesteld op 1 april. Die wordt nu 1 januari 2021. De aanpassing van de stalsystemen moet volgens het voorstel op 1 oktober 2022 klaar zijn. Die was aanvankelijk 1 januari 2022. Een omgevingsvergunning is nodig als een bedrijf mogelijk hinder voor mens en milieu veroorzaakt.

De stikstofcrisis en de gevolgen voor de boeren leidden tot een politieke crisis in Noord-Brabant. Het College van Gedeputeerde Staten viel in januari. De VVD zoekt als grootste partij naar een samenwerking met het CDA en Forum voor Democratie (FVD). In de discussie vrijdag namen de beoogde coalitiepartijen CDA en FVD geen inhoudelijke standpunten in. Dat vonden ze niet wenselijk, gezien de coalitiebesprekingen die op dit moment plaatsvinden. Mochten VVD, CDA en FVD een coalitie gaan vormen, dan is het niet ondenkbeeldig dat de boeren alsnog meer tijd krijgen voor de aanpassingen.