De gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht toetsen niet meer bij
vergunningverlening het papieren bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften. Een private kwaliteitsborger dient te controleren en te verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet: het stelsel van waliteitsborging. Aangezien er geen preventieve toetsing is, hoeft de vergunningaanvrager geen bouwtechnische gegevens te verstrekken. De gemeente moet op een andere manier de vereiste informatie verkrijgen om te kunnen handhaven.

Afbeelding