Wijzigingen

Op zaterdag 27 mei 2017 stortte om onbekende reden een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in. Als gevolg daarvan zijn er verschillende wijzigingen toegepast op verkeer- en vervoersgebied. Zo zijn eenrichtingswegen gecreëerd, parkeerverboden en omleidingen ingesteld die voor onduidelijkheid hebben gezorgd over waar wel en waar niet mag worden geparkeerd.

Geen bekeuring

Deze onduidelijke situatie vraagt om meer begrip en maatwerk. Omdat de situatie elke dag kan veranderen, krijgen parkeerders voorlopig geen bekeuring. Wel ontvangen ze een flyer bij wijze van waarschuwing, waarop staat dat ze goed naar de wijzigngen moeten kijken op de verkeersborden. 

In noodzakelijke gevallen wordt er wel bekeurd, maar de handhavers zullen vooral optreden als om mensen te informeren over waar wel en niet geparkeerd mag worden.