Het installeren van een miljoen panelen komt neer op het vergroten van het aantal panelen in Nederland met 50%. De gemeente wil dit gaan bereiken door het oppervlakte dat nu geschikt is voor de installatie van zonnepanelen te gaan gebruiken en de oppervlakte die al in gebruik is efficienter te gaan gebruiken. Het betreft zo’n 800 hectare in totaal. 

Amsterdamse zoncoalitie

De gemeente Amsterdam gaat dit niet alleen doen. Tezamen met Amsterdam Smart City en nog 25 andere marktpartijen is de Amsterdamse Zoncoalitie in het leven geroepen. Volgens Consultancy.nl is er veel interesse. Ruim 200 bedrijven hebben aangegeven interesse te hebben. Deze bedrijven kunnen tezamen ongeveen 250 duizend panelen leveren. 

Tweeledig: dakoppervlakte en investering

Bij de betrokken marktpartijen moet worden gedacht aan duurzame energiebedrijven en burgercoöperaties maar evenzeer aan partijen die, heel praktisch bezien, een groot dakoppervlakte ter beschikking kunnen stellen. Het gaat dan om oppervlakten van minimaal 200 vierkante meter. Het project is echter breder en betrekt ook de burger bij het initiatief. Burgers die geen dak ter beschikking kunnen stellen kunnen een steentje bijdragen door te investeren in zonne-energie. 

Oplossingen

De zonnecoalitie heeft bij de aanvang van het project in kaart gebracht hoe elke Amsterdammer bij het project kan worden betrokken en het project dus ook van elke Amsterdammer zal worden.

Belangrijk onderdeel van de projectvorming is het maken van keuzes in verschillende soorten oplossingen. De projectmanager is van mening dat dit project “……de weg heeft geëffend voor het ontwerpen van grote en innovatieve oplossingen, met als gevolg dat er een vliegwieleffect is ontstaan in de bredere verduurzamingstransitie die Amsterdam nastreeft. Door groots denken en samenwerking met verschillende partijen in de keten creëer je andere inzichten en is het mogelijk om verreikende oplossingen te bedenken…..”