Handreiking voor archiveren van algoritmes gepubliceerd

10 juni 2021

Kunstmatige intelligentie biedt niet alleen veel nieuwe mogelijkheden voor gemeenten, maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Het archiveren van …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Stappenplan voor de openbaarmaking van beslisnota’s per 1 juli

10 juni 2021

Het kabinet heeft in januari 2021 een reeks maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire. Die maatregelen werken direct door …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Thema’s commissie voor Digitale Zaken bekend

10 juni 2021

De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft vastgesteld wat haar taken, werkzaamheden en onderwerpen zijn. De focus …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Nieuwe naam directie Informatiesamenleving & Overheid

10 juni 2021

Per 1 juni 2021 verandert de naam van de directie Informatiesamenleving & Overheid, van het ministerie van BZK, in Digitale …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Subsidie voor digitale vaardigheid op het werk

10 juni 2021

Het kabinet subsidieert werkgevers die investeren om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van werknemers te verbeteren.  Zowel publieke …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Drs. Marcel Rem, salesmanager Schulinck Benelux

8 juni 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Jaren geleden kwam ik als bedrijfskundige bij Wolters Kluwer terecht. In de …

Informatiemanagement

Lees meer

Proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties gestart

7 juni 2021

Met deze proef wordt een digitale oplossing getest waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Getest wordt of …

Informatiemanagement

Lees meer

Welke governance past bij digitalisering?

1 juni 2021

De Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) verkende in het essay ‘Actuele kwestie, klassieke afweging‘ de governance van het …

Informatiemanagement

Lees meer

Bouwstenen voor nieuw databeleid

1 juni 2021

Data vormen een steeds belangrijker onderdeel van de economie en bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De markt …

Informatiemanagement

Lees meer

Vooral toename jongeren in de bijstand

31 mei 2021

Eind maart 2021 telde Nederland 433 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

‘Het is belangrijk dat iedereen online kan meedoen’

27 mei 2021

Zonder goed functionerende en gestructureerde websites missen ouderen, laaggeletterde en mensen met een beperking, belangrijke informatie. Met het Tijdelijk besluit digitale …

Informatiemanagement

Lees meer

Normenbrief 1 juli 2021 – informatie voor gemeenten

27 mei 2021

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer