Samen met ondernemers op weg naar perspectief na Tozo

22 juni 2021

Per 26 juni worden vrijwel alle voor ondernemers beperkende coronamaatregelen opgeheven. Daarmee komt de periode zonder steunmaatregelen dichterbij. In Tozo …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij

21 juni 2021

Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Stanley van de Bleek, ICT-manager Schulinck

21 juni 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Ik ben in 2007 voor Wolters Kluwer gaan werken als teamleider productie …

Sociaal Domein, Informatiemanagement, Omgevingsrecht

Lees meer

Beschikkingen 3e voorschot Tozo 2021 verzonden

21 juni 2021

Op 18 mei zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 3e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Niet-gebruik van de algemene bijstand

17 juni 2021

De algemene bijstand (Participatiewet) is het laatste inkomensvangnet dat we in Nederland hebben en is daarom van cruciale betekenis bij …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Handreiking voor archiveren van algoritmes gepubliceerd

10 juni 2021

Kunstmatige intelligentie biedt niet alleen veel nieuwe mogelijkheden voor gemeenten, maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Het archiveren van …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Stappenplan voor de openbaarmaking van beslisnota’s per 1 juli

10 juni 2021

Het kabinet heeft in januari 2021 een reeks maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire. Die maatregelen werken direct door …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Thema’s commissie voor Digitale Zaken bekend

10 juni 2021

De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft vastgesteld wat haar taken, werkzaamheden en onderwerpen zijn. De focus …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Nieuwe naam directie Informatiesamenleving & Overheid

10 juni 2021

Per 1 juni 2021 verandert de naam van de directie Informatiesamenleving & Overheid, van het ministerie van BZK, in Digitale …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Subsidie voor digitale vaardigheid op het werk

10 juni 2021

Het kabinet subsidieert werkgevers die investeren om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van werknemers te verbeteren.  Zowel publieke …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Kamer wil bijstand behouden voor mensen na gedwongen ggz-opname

10 juni 2021

De Tweede Kamer wil dat mensen die gedwongen opgenomen worden voor hun geestelijke problemen recht houden op de bijstand. De Kamer …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Gemeenten willen af van kostendelersnorm in de bijstand

10 juni 2021

Bij gemeenten is er weinig enthousiasme meer voor de kostendelersnorm. Die regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer