Toegang jeugdhulp via wijkteams niet op orde

22 april 2015

De toegang tot jeugdhulp via wijkteams is nog niet goed geregeld. Cruciale informatie over de gezinssituatie ontbreekt in de wijkteams …

Jeugd

Lees meer

Kinderombudsman: ‘Experimenteren met kinderen onacceptabel’

17 april 2015

De toegang tot jeugdzorg laat sinds de nieuwe wetgeving dit jaar te wensen over. Dat zegt Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij …

Jeugd

Lees meer

Jongerenwerk verdient duidelijke positie in jeugdstelsel

14 april 2015

Jongerenwerk helpt jongeren in kwetsbare posities om gezond en veilig op te groeien. Omdat zij in staat zijn kwetsbare jongeren …

Jeugd

Lees meer

Minder problematische jeugdgroepen in Nederland

8 april 2015

Er zijn steeds minder groepen jongeren in Nederland die zorgen voor overlast, hinder en criminaliteit. Eind vorig jaar waren er …

Jeugd

Lees meer

Huiselijk geweld blijft probleem in Rotterdam

3 april 2015

Hoewel huiselijk geweld in Rotterdam de afgelopen jaren sneller wordt gesignaleerd, vallen daders wel weer in herhaling. In de helft …

Jeugd

Lees meer

‘Vertrouwensarts moet altijd bereikbaar zijn’

2 april 2015

In elke gemeente moet 24 uur per dag een vertrouwensarts bereikbaar zijn, om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Dat …

Jeugd

Lees meer

CBP: Doorbreking geheimhoudingsplicht Jeugdwet niet goed geregeld

1 april 2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie …

Jeugd

Lees meer

Knelpunten zorg ernstig beperkte leerling aangepakt

26 maart 2015

Het wordt makkelijker om op scholen zorg en onderwijs te regelen voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. Dat staat in …

Jeugd

Lees meer

Kind heeft onvoldoende inbreng in ouderschapsplan

25 maart 2015

De inbreng van kinderen bij het opstellen van het verplichte ouderschapsplan bij scheiding is niet afdoende geregeld, vooral bij vechtscheidingen. …

Jeugd

Lees meer

Langdurig schoolverzuim gelijk gebleven

19 maart 2015

Het aantal leerlingen dat langdurig thuiszit in plaats van naar school gaat, is het afgelopen schooljaar gelijk gebleven ten opzichte …

Jeugd

Lees meer

Familiegroepsplan nog weinig toegepast door gemeenten

19 maart 2015

Het familiegroepsplan wordt nog weinig toegepast door gemeenten. Dat blijkt uit een overleg van J42, het netwerkberaad van regionale transitiemanagers …

Jeugd

Lees meer

‘Hulpverleners ingezet bij huiselijk geweld hebben te weinig oog voor kind’

11 maart 2015

Bij meer dan de helft van de gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, wordt maanden na ingrijpen van hulpverleners nog steeds …

Jeugd

Lees meer