Nieuws

Groei windmolenpark zorgt voor toename groene stroom

28 februari 2017

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2016 met 15 procent gestegen ten opzichte van 2015. Bijna 13 …

Omgevingsrecht

Lees meer

Meer vergunningen nieuwbouwwoningen vierde kwartaal

23 februari 2017

Voor ruim 16 duizend te bouwen woningen werd in het vierde kwartaal van 2016 een vergunning afgegeven, het hoogste aantal …

Omgevingsrecht

Lees meer

Startnota Nationale Omgevingsvisie

20 februari 2017

Op 17 februari 2017 heeft minister Schultz van Haegen de startnota "De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie" aan de Tweede …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Wet milieubeheer en Woningwet

17 februari 2017

Op 15 februari 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer en Woningwet gepubliceerd om te zorgen voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

16 februari 2017

ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De Afdeling bestuursrechtspraak …

Omgevingsrecht

Lees meer

Regeling plankosten exploitatieplan per 1 april 2017

7 februari 2017

Op 1 april 2017 treedt de Regeling plankosten exploitatieplan (Stcrt. 2017, 6470) in werking, met betrekking tot de hoogte en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbestproducten

7 februari 2017

Op 3 februari 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbestproducten ingediend. De Afdeling advisering van de Raad …

Omgevingsrecht

Lees meer

Meer duidelijkheid gemeentelijke kosten bij bouwplannen

6 februari 2017

Wie op eigen grond een woning of een bedrijfspand bouwt of verbouwt, betaalt in veel gevallen niet alleen leges aan …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wijziging Wet ruimtelijke ordening

3 februari 2017

Op 26 januari 2017 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die …

Omgevingsrecht

Lees meer

Reactie VNG op Aanvullingwet natuur Omgevingswet

26 januari 2017

De VNG heeft in een brief aan staatssecretaris van Dam een reactie gegeven over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Deze …

Omgevingsrecht

Lees meer

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet, Onteigening

23 januari 2017

Op 20 januari 2017 heeft minister Schultz van Haegen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarbij ze aangeeft de reacties en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit 2012

16 januari 2017

Op 11 januari 2017 heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Bouwbesluit 2012 …

Omgevingsrecht

Lees meer