Verpleegkundige zorg voor ouderen kan beter

Verpleegkundige zorg voor ouderen kan beter

Nieuws
29 september 2016

Zevenhonderd verpleegkundigen, onderzoekers en docenten uit 33 landen praten van 4-7 oktober in Rotterdam over de vraag hoe de verpleegkundige zorg voor ouderen beter kan. Recent onderzoek van Maastricht University laat zien dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg niet per se ligt in het simpelweg inzetten van meer verzorgend en verplegend personeel, maar ook in hoger opgeleide medewerkers. Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar wat goede efficiënte en effectieve verpleegkundige zorg is en nieuwe kennis moet sneller en beter worden toegepast. Ook zijn er meer hoger geschoolde verpleegkundigen nodig die nieuwe wetenschappelijke kennis op de juiste manier in de praktijk kunnen brengen. Doen verpleegkundigen wat zij moeten doen, en hoe kan het nog beter? Deze vragen staan centraal tijdens het Europees Verpleegkundig Congres Caring for Older People: How Can We Do the Right Things Right. Staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn opent het congres op 4 oktober in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix in De Doelen te Rotterdam.

Nederland en Europa staan voor grote uitdagingen in de zorg voor ouderen. Niet alleen door de toename van het aantal ouderen met meerdere chronische aandoeningen, maar ook door toegenomen verwachtingen van de zorg. Ouderen laten steeds meer van zich horen over wat hun echte behoefte is. Tegelijkertijd met deze kwantitatieve en kwalitatieve toename in de vraag, dreigt er schaarste aan verpleegkundigen en staat het budget voor zorg voortdurend onder druk. Maar alleen meer personeel is niet de oplossing. Slimmer werken op basis van wetenschappelijke inzichten en aansluiten bij ontwikkelingen in technologie bieden kansen om zowel kwantitatief als kwalitatief bij te dragen aan toekomstbestendige hoogwaardige verpleegkundige zorg voor ouderen. Het congres presenteert nieuw onderzoek o.a. naar betere basiszorg, de inzet van technologie, omgaan met dementie, patiënt- en medicatieveiligheid. De verpleegkundige wordt meer en meer een kenniswerker die wetenschappelijk onderbouwde kennis kan toepassen. Voor betere zorg voor ouderen is versterking van teams met hbo- en academisch geschoolde verpleegkundigen dringend nodig. Er is dan ook veel aandacht voor scholing en opleiding tijdens het congres.

Bron: ANP

Reageren