Time-out voor verwarde personen

Time-out voor verwarde personen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
08 juli 2016

Verwarde personen die een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn, kunnen drie dagen worden geobserveerd. Tijdens die zogeheten time-out wordt bekeken hoe deze mensen met een psychische stoornis het beste geholpen kunnen worden. Na contact met onder meer familie en naasten kan dan alsnog worden besloten dat zij gedwongen hulp krijgen.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) kondigen deze nieuwe maatregel voor de verplichte behandeling van patiënten met een psychische stoornis donderdag aan.

Wet aanscherpen

Schippers wil de wet op dit punt nog wat aanscherpen om beter te kunnen inspelen op bijvoorbeeld meldingen over een gevaarlijk familielid. Voor een verplichte behandeling moet er onmiddellijk gevaar dreigen door de psychische stoornis. Nu is het nog zo dat er geen opname volgt als iemand dat gevaarlijke gedrag weet te verhullen tijdens het gesprek met de psychiater. De situatie is beter in te schatten door iemand drie dagen gade te slaan en ondertussen ook informatie in te winnen bij andere instanties, denkt het kabinet.

Gevaar inschatten verwarde personen

Na de zaak van Bart van U., de man die is veroordeeld voor het doden van oud-minister Els Borst en zijn eigen zus, zijn afspraken gemaakt om de zorg voor en opvang van verwarde mensen te verbeteren. Volgens de commissie-Hoekstra die deze zaak bekeek, falen politie, Openbaar Ministerie en geestelijke gezondheidszorg (ggz) bij het inschatten van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving. Sindsdien is duidelijker afgesproken welke rol gemeenten, justitie, politie en geestelijke gezondheidszorg hierin hebben.

Willekeurige detentie

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) is verbijsterd over het plan van Schippers. Volgens het platform zoekt Schippers de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers te kunnen opsluiten. ,,De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland'', aldus het LPGGz. ,,Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op.''

Bron: ANP

Reageren