Resultaatgericht werken in de Wmo 2015

Resultaatgericht werken in de Wmo 2015

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
15 april 2019

Minister de Jonge (VWS) is voornemens de Wmo 2015 aan te passen zodat gemeenten voortaan kunnen kiezen of ze willen indiceren in uren of in resultaten. Een wetsvoorstel daartoe zal hij zo spoedig mogelijk aanhangig maken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor deze aanpassing van de wet is de uitspraak van de CRvB, waarin deze heeft geoordeeld dat het indiceren in resultaatsgebieden onvoldoende rechtszekerheid biedt voor cliënten.

Bron: rijksoverheid.nl

Reageren