Onderzoek naar gemeentebeleid moet beter

Onderzoek naar gemeentebeleid moet beter

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
04 juni 2018

Elke gemeente moet straks beschikken over een onafhankelijke rekenkamer die onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk wel goed doet. Nu is dat nog vrijblijvend, maar daardoor komt van die controle in de praktijk vaak weinig terecht. Daarom wil minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de regels aanscherpen.

Het werk van lokale rekenkamers is volgens de minister van groot belang voor gemeenteraden, die daardoor meer inzicht krijgen in doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Dat belang neemt bovendien toe doordat gemeenten er meer taken en daarbij horende middelen bij krijgen.

Ollongren wil daarom af van de keuzevrijheid die gemeenten nu nog hebben. Elke gemeente moet zelf, of eventueel samen met andere gemeenten, een rekenkamer instellen. Die krijgt daarnaast de bevoegdheid onderzoek te doen bij private partijen waar gemeenten contracten mee sluiten.

Bron: ANP

Reageren