Nog steeds problemen vrouwen in opvang

Nog steeds problemen vrouwen in opvang

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
31 januari 2019

De knelpunten rond regelingen en procedures voor vrouwen die in een vrouwenopvanglocatie verblijven, zijn nog niet opgelost. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na gesprekken met onder meer de gemeenten en vrouwenopvanglocaties die betrokken waren bij zijn onderzoek Vrouwen in de Knel in 2017.

Uit het onderzoek bleek dat het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex is. Het duurde lang en veroorzaakte administratieve rompslomp, hun schulden namen tijdens de opvang vaak verder toe en de hulpverlening aan hun kinderen duurde lang.

,,Er is nog te weinig verbeterd, want vrouwen in de vrouwenopvang lopen nog steeds tegen problemen aan. Dat moet snel veranderen en het ministerie van VWS moet daarin het voortouw nemen'', aldus Van Zutphen, die in mei een terugblikonderzoek publiceert.

Vrouwen in de vrouwenopvang stromen nog steeds zeer moeilijk door naar een huurwoning. Ook bij het aanvragen van toeslagen of een verblijfsvergunningen lopen zij nog altijd tegen problemen aan. Bij een verhuizing naar een andere gemeente moeten uitkeringen daardoor vaak opnieuw worden aangevraagd. Ook kan (schuld)hulpverlening niet altijd gestart worden bij een tijdelijk verblijf in een gemeente.

Bron: ANP

Reageren