Terugdringen klantbetalingsachterstanden webwinkels

Terugdringen klantbetalingsachterstanden webwinkels

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
13 september 2018

De minister van Financiën is bezorgd over zeer hoge achterstanden bij verzendhuiskredieten. Dat zijn kredieten die verstrekt worden door thuiswinkelorganisaties zoals postorderbedrijven en webwinkels. 34% van de overeenkomsten kent achterstanden.

De minister verwacht dan ook van de aanbieders van verzendhuiskrediet dat zij aanvullende stappen zetten om dit percentage fors terug te dringen. Zij moeten zich ervan vergewissen dat (de looptijd van) het krediet dat wordt aangeboden passend is bij de situatie van de klant en het bestedingsdoel. Als blijkt dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt, zal de minster vervolgstappen overwegen.

 

Bron: Tweede kamer 2017-2018, 24515 nr. 450

Reageren