Uitkeringen en camera's 'hot' bij verkiezingen

Uitkeringen en camera's 'hot' bij verkiezingen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
09 maart 2018

Het al dan niet leveren van een tegenprestatie voor een bijstandsuitkering en uitbreiding van cameratoezicht. Dat zijn de twee belangrijkste campagnethema's van partijen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook duurzame energie, cultuursubsidies en parkeerbeleid staan in de top 5 van de belangrijkste onderwerpen.

Dat blijkt uit een analyse van het bureau Citisens dat stemhulpen maakte voor 64 grote en kleine gemeenten. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het blad Binnenlands Bestuur. De top 5 is samengesteld op basis van thema's in al die ruim zestig gemeenten. Uitgesplitst naar stedelijke en landelijke gemeenten zijn er wel flinke verschillen te zien. Zo zijn uitbreiding van cameratoezicht en de tegenprestaties voor de bijstand de belangrijkste issues in de steden. In rurale gemeenten worden die plekken ingenomen door respectievelijk duurzame energie en agrarische onderwerpen, zoals de komst van megastallen.

Veel twijfel

Uit een peiling van Citisens onder 8900 kiezers voor Binnenlands Bestuur blijkt dat er nog veel wordt getwijfeld over op welke partij op 21 maart wordt gestemd. Slechts 41 procent heeft de keuze al gemaakt, terwijl 38 procent nog geen idee heeft en ruim 21 procent nog twijfelt tussen meerdere partijen.

Bron: ANP

Reageren