Subsidie voor eerlijk, gezond en veilig werk

Subsidie voor eerlijk, gezond en veilig werk

Vanaf vandaag bestaat er de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor projecten die via preventie of door middel kennisvergroting bijdragen aan eerlijk, gezond en veilig werken in branches en bedrijven. Het bewust aan de slag gaan met dergelijke thema’s acht minister Koolmees (SZW) van belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
07 juni 2019

De subsidie kan zowel worden aangevraagd door werkgevers- als werknemersorganisaties. In beginsel bedraagt de subsidie 50 procent van de subsidiabele kosten. Bij de combinatie van de drie genoemde thema’s zal het maximale subsidiepercentage echter op 80 % liggen.

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk is vorig jaar gestart en heeft als doel bij te dragen aan een betere naleving van de regels. Door middel van het versterken van het eigen initiatief van branches en bedrijven streeft het programma na dat de genoemde thema’s na afloop van het programma op de agenda van partijen zullen blijven staan.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Reageren