‘Regels tweede inburgeringsexamen onwettig’

‘Regels tweede inburgeringsexamen onwettig’

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
29 juni 2018

Nederland geeft iemand die via gezinshereniging in ons land is komen wonen, na een scheiding pas een eigenstandige verblijfsvergunning als hij of zij voor een tweede inburgeringsexamen is geslaagd. Dat is in strijd met het Europese recht, zegt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie.

De zelfstandige verblijfsvergunning moet ingaan vanaf het moment van aanvraag, adviseert advocaat-generaal Paolo Mengozzi. Het hof neemt dergelijke adviezen veelal over.

De Raad van State had zaken van een Chinese vrouw en Congolese man die waren gescheiden van hun Nederlandse echtgenoot voorgelegd aan het hof. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) had de aanvraag van beiden voor een eigen verblijfsvergunning afgewezen totdat ze het inburgeringsexamen voor de tweede keer hadden gehaald.

Mengozzi oordeelt dat dit voor mensen die via gezinshereniging minstens vijf jaar in het land hebben gewoond strijdig is met de Europese wet. Hij tekent daarbij aan dat de inburgeringsvoorwaarden in Nederland in dergelijke gevallen ,,bijzonder streng zijn’’ en verdergaan dan die bij gezinshereniging. Het gaat om taalvaardigheid, kennis van Nederlandse samenleving en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Reageren