Reactie Schulinck internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie Schulinck internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
23 mei 2019

Schulinck heeft het concept van het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed bestudeerd offensief) bestudeerd en in het kader van de internetconsultatie een reactie gestuurd.

In onze reactie komen de volgende punten aan de orde:

  • Kader onderzoek 10 lid 3 Participatiewet
  • Artikel 10 lid 4 en 5 Participatiewet: welke gemeente is verantwoordelijk?
  • Aanvraagmogelijkheid werknemer loonkostensubsidie 10d lid 2 Participatiewet
  • Modelverordening en bestuurlijke afspraken
  • Artikel 41 lid 4 Participatiewet is niet praktisch uitvoerbaar

Reageren