Nog geen akkoord verbetering pensioenen

Nog geen akkoord verbetering pensioenen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
04 april 2018

Het overleg tussen werkgevers en vakbonden over verbetering van de pensioenen heeft nog geen akkoord op hoofdlijnen opgeleverd. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) had zo'n advies eigenlijk al verwacht, maar de sociale partners verschillen nog steeds van mening.

Koolmees zegt er vertrouwen in te hebben dat zij op ,,korte termijn'' toch met de langverwachte standpunten komen over vernieuwing van het stelsel. ,,De urgentie is nog onverminderd groot.''

Ook politieke partijen dringen aan op een snel advies van de Sociaal-Economische Raad. Daar vinden de onderhandelingen plaats over aanpassingen van de aanvullende oudedagsvoorziening.

Volgens Koolmees zijn hervormingen nodig. Zo is de arbeidsmarkt sterk veranderd en hebben veel werknemers geen baan voor het leven meer. Ook moet er meer naar persoonlijke behoeften worden gekeken.

Bron: ANP

Reageren