Internetconsultatie wijziging Besluit inburgering

Internetconsultatie wijziging Besluit inburgering

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
10 december 2018

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit inburgering i.v.m vrijstelling voor werkenden van examenonderdeel ONA.

Met de wijziging van het Besluit inburgering wordt een vrijstelling geïntroduceerd voor het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). De vrijstelling wordt verleend als de aanvrager over werk beschikt. De achtergrond van de vrijstelling is dat als iemand aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren de noodzaak vervalt om ONA-examen te doen. In het besluit is opgenomen onder welke voorwaarden de vrijstelling wordt verleend.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 1 januari 2019.

Bron: rijksoverheid.nl

Reageren