Regionale expertteams jeugd toegevoegde waarde

Regionale expertteams jeugd toegevoegde waarde

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
22 januari 2019

In 2017 hebben gemeenten, aanbieders en het Rijk een oproep gedaan om binnen iedere jeugdregio een expertteam beschikbaar te hebben om ook bij complexe casuïstiek tot een passend hulpaanbod te komen. Voor iedere jeugdregio is een aanspreekpunt beschikbaar. De IGJ heeft een aantal teams bezocht bezocht.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vijf van de 42 expertteams bezocht en op basis daarvan een aantal bevindingen weergegeven in een factsheet. Daaruit blijkt dat de expertteams van toegevoegde waarde zijn voor ouders en kind, omdat ze multidisciplinair naar de problematiek kijken. Daarnaast kunnen ze slagvaardig optreden, omdat de lijnen kort zijn en besluiten daardoor snel genomen kunnen worden.

Aandachtspunten

In de praktische uitvoerbaarheid signaleerde de IGJ enkele aandachtspunten: zo kunnen ook de experts niet om de wachtlijsten heen, maar ze komen wel met oplossingen hoe de tijd het beste overbrugd kan worden. De hulpvragers geven ook aan dat er verbeteringen mogelijk zijn om het hulpaanbod passender te maken.

Landelijk netwerk expertteams

De regionale expertteams zijn verbonden in een landelijk netwerk met als doelstelling dat ze van elkaar willen leren om beter te worden in het oppakken en leren van complexe casuïstiek. Het netwerk wordt ondersteund bij deze ambitie vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De vijf betrokken jeugdregio’s en het OZJ hebben samen met de inspectie gesproken over hun bevindingen en nemen de ontwikkelpunten mee, en bouwen voort op de succesvolle ingrediënten van een regionaal expertteam.

Bron: VNG

Reageren