Nog veel mis met rechten kwetsbare kinderen

Nog veel mis met rechten kwetsbare kinderen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
19 juni 2018

De hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog vaak tekort, blijkt uit de elfde editie van het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en Unicef Nederland.

De organisaties maken zich onder meer zorgen over de lange wachtlijsten voor jeugdhulp en het hoge aantal kinderen dat in de gesloten jeugdzorg zit, in totaal 2710. ,,Dit is extra zorgelijk omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling juist een uiterste maatregel moet zijn'', stellen de organisaties.

Ook de 'explosieve' toename van het aantal meldingen van kinderporno in de afgelopen jaren noemen de instellingen zorgelijk. Daarnaast hekelen zij de gebrekkige hulp voor slachtoffers van kindermishandeling. ,,Deze kinderen staan lang op wachtlijsten en krijgen onvoldoende passende hulp. Ze zijn, als gevolg van de decentralisatie van het jeugdbeleid, afhankelijk van wat gemeenten wel of niet voor hen doen. Landelijke cijfers over kindermishandeling ontbreken, terwijl die nodig zijn om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren'', staat in het rapport.

De kinderorganisaties vragen ook aandacht voor de stijging van het aantal minderjarige asielzoekers dat het afgelopen jaar uit de opvang is verdwenen. In totaal waren dat er 360, voornamelijk jongens uit Marokko, Algerije, Afghanistan en Albanië. ,,Omdat deze jongeren alleenstaand zijn en geen rechtmatig verblijf hebben, zijn zij kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel''.

Bron: ANP

Reageren