Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
27 september 2018

Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode.

De Rijksoverheid heeft gemeenten een brief gestuurd om hen in te lichten over de uitbreiding van de meldcode. Wat wordt er van gemeenten verwacht?

  • Gemeenten, als wettelijk verantwoordelijke, dienen de meldcode in hun organisatie uit te breiden met het afwegingskader voor de professionals die in de organisatie werkzaam zijn.
  • Ook wordt verwacht dat gemeenten de verbeterde meldcode binnen de organisatie bekend maken en dat het gebruik ervan bevorderen.

De afwegingskaders zijn door de beroepsgroepen opgesteld, gemeenten hoeven dus zelf geen afwegingskader op te stellen.

Meldcode huiselijk geweld

Onder andere gemeenten vallen onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

Bron: VNG

Reageren