Jeugdhulp en PGB: hoe zet je de juiste professional in?

Jeugdhulp en PGB: hoe zet je de juiste professional in?

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
09 april 2018

Als gemeenten via PGB jeugdhulp aanbieden moet de aanbieder aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze voorwaarden zijn opgeschreven in de norm van de verantwoorde werktoedeling. Want hoe bepaal je als gemeente of de juiste professional de juiste hulp biedt? Maak gebruik van de factsheet!

Norm verantwoorde werktoebedeling

De gemeente stelt bij de verstrekking van jeugdhulp in de vorm van een PGB vast of de jeugdhulp van goede kwaliteit is en of de werkzaamheden op een verantwoorde manier worden uitgevoerd. Deze kwaliteitseis is vastgelegd in de norm verantwoorde werktoebedeling. De norm geldt altijd als het gaat om jeugdhulpaanbieders die beroepsmatig hulp of begeleiding bieden. Want het is belangrijk dat de juiste professional, de juiste hulp biedt. De norm bestaat uit drie onderdelen, die in de factsheet verder worden uitgelegd.

De factsheet is opgesteld door het Kwaliteitskader Jeugd: Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. De VNG heeft meegeschreven.

Goede kwaliteit jeugdhulp

Hoe weet je als gemeente of een jeugdhulpaanbieder goede kwaliteit biedt? Dit wordt gebaseerd op:

  • Eigen contacten met de betreffende aanbieder;
  • Jaarverslagen van de betreffende aanbieder (te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl);
  • Rapport(en) van een of meer inspecties die mogelijk zijn verschenen over de betreffende aanbieder.

Bron: VNG

Reageren