Jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd

Jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
28 maart 2018

De veranderopgave in de jeugdhulp is nog onverminderd groot en vergt versnelling. Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in haar vierde jaarrapportage, met als titel “Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel”, die aan de ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker van J&V is aangeboden. 

Marjanne Sint: “Iedereen die betrokken is bij jeugdhulp erkent dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind nodig zijn om te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Het draagvlak is er, maar de veranderopgave is ook drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet nog onverminderd groot. Tussen droom en daad staat niet zozeer de Jeugdwet in de weg, maar wel de weerbarstige praktijk.”

De TAJ vindt het noodzakelijk dat:

  • alle betrokkenen gezamenlijk concreet maken wat ze bedoelen met “passende jeugdhulp” en zorgvernieuwing, en dat als uitgangspunt nemen bij contractering: het moet gaan over de maatschappelijke opgave;
  • hardnekkige knelpunten, rondom onder meer inkoop, verantwoording en betaling doortastend worden aangepakt;
  • de transformatie realistisch en stap voor stap wordt aangepakt.

Bron: Transitie Autoriteit Jeugd

Reageren