Extra geld voor toezicht en handhaving kinderopvang

Extra geld voor toezicht en handhaving kinderopvang

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
28 januari 2019

Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. Naast de eerder toegezegde € 10 miljoen komt er per 2020 nog € 3 miljoen bij.

Het ministerie van SZW, GGD GHOR Nederland en VNG willen graag een intensivering op het toezicht en de handhaving gastouderopvang. Hiervoor heeft het ministerie van SZW € 1.4 miljoen beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2018 zijn de eerste € 10 miljoen opgenomen. De overige € 3 miljoen extra voor toezicht en handhaving en intensivering gastouderopvang wordt in de meicirculaire 2019 opgenomen en komt per 2020 structureel beschikbaar. Gemeenten kunnen nu al inspelen op de extra middelen. In bijgaande info sheet informeren we u hier over.

Bron: VNG

Reageren