CBS: cijfers jeugdzorg 2011-2016

CBS: cijfers jeugdzorg 2011-2016

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
09 maart 2018

Het CBS heeft een overzicht gepubliceerd waarin jeugdzorgcijfers van 2011 tot en met 2016 vergeleken worden. Deze periode gaat dus over periodes van vóór invoering van de Jeugdwet en erna.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal jongeren dat jeugdhulp kreeg, nauwelijks schommelingen vertoont tussen 2011 en 2016. 

Verschuiving dure zorg naar goedkope zorg

Er lijkt geen sprake te zijn van een verschuiving van duurdere gespecialiseerde zorg met verblijf naar goedkopere zorg dichtbij huis uitgevoerd door het wijk- of buurtteam.

Na invoering van de Jeugdwet hebben iets meer jongeren hulp gekregen vanuit lokale teams van de gemeente. Maar dit heeft niet geleid tot een daling in het aantal jongeren met verblijf.

Gedwongen maatregelen

In de periode 2011-2016 is het aantal ondertoezichtstellingen sterk afgenomen. Voogdijmaatregelen zijn iets toegenomen. Jeugdreclasseringsmaatregelen zijn afgenomen.

Bron: CBS

Reageren