Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
26 mei 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:

Bedrag
€ 1.537,20 per maand;
€ 354,75 per week;
€ 70,95 per dag.
(Zie Staatscourant Nr. 24.815)

Nieuw: rekentool minimumloon
Wilt u weten wat u op dit moment minimaal hoort te verdienen per maand, week, dag en uur?
Bereken dan snel en makkelijk uw bruto minimumloon.

Bron: Rijksoverheid

Reageren