Maximale taakstraf Apeldoornse voor uitkeringsfraude

Maximale taakstraf Apeldoornse voor uitkeringsfraude

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
19 januari 2017

De rechtbank veroordeelde een 48-jarige vrouw uit Apeldoorn voor – kortgezegd – uitkeringsfraude. Zij kreeg de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Haar 43-jarige partner werd vrijgesproken van heling en betrokkenheid bij de uitkeringsfraude.

De vrouw had een bijstandsuitkering. De frauduleuze handelingen vonden plaats tussen januari 2009 en november 2014. De rechtbank kwam tot een hogere taakstraf dan de 120 uur die het Openbaar Ministerie eiste. Volgens de rechtbank maakte de Apeldoornse door haar stilzwijgen misbruik van het in Nederland geldende sociale zekerheidstelsel. Dit werd haar zwaar aangerekend. Ook hield de rechtbank rekening met het feit dat de vrouw al eerder te maken had met een intrekking van haar bijstandsuitkering in verband met fraude. Rekening houdend met haar persoonlijke omstandigheden en het feit dat de fraude enkele jaren geleden plaatsvond, zag de rechtbank geen aanleiding om een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen.

Vrijspraak partner
De partner van de vrouw werd verdacht van betrokkenheid bij de uitkeringsfraude. De Apeldoorner werd hiervan vrijgesproken, omdat niet kon worden bewezen dat hij wist dat zijn partner handelde in strijd met de op haar rustende inlichtingenverplichting.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.

Reageren