Extra potje voor arme ouders mbo'er

Extra potje voor arme ouders mbo'er

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
30 juni 2016

Ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo maken dit najaar kans op een tijdelijke bijdrage in de schoolkosten. Onderwijsminister Jet Bussemaker trekt er 5 miljoen euro voor uit.

,,Het onderwijs in Nederland moet aan alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden'’, licht Bussemaker toe. ,,Het inkomen van ouders mag daarbij geen rol spelen.'' De compensatie is bedoeld voor 16- en 17-jarige kinderen die een zogenoemde beroepsopleidende leerweg volgen en geldt alleen nog dit jaar.

Per 1 januari wordt het dan weer anders. Vanaf dan kunnen minderjarige mbo-studenten die ver van huis een beroepsopleidende leerweg volgen, gebruik maken van een ov-kaart. Dat geldt als zo'n royale tegemoetkoming, dat de situatie van kinderen die niet voor een ov-kaart in aanmerking komen, er te schraal tegen afsteekt. ,,Zij vallen tussen de wal en het schip. In het najaar kom ik met een structurele oplossing voor deze groep’, aldus Bussemaker.

In het regeerakkoord werd bepaald dat de tegemoetkoming in de schoolkosten moest opgaan in het kindgebonden budget, maar dat pakte niet voor iedereen goed uit.

Bron: ANP

Reageren