Telen van zaad beslaat meer grond

Telen van zaad beslaat meer grond

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
26 september 2018

Het telen van zaden en opkweekmateriaal, zoals jonge plantjes, neemt steeds meer landbouwgrond in beslag. Het oppervlak voor de zogenoemde opengrondsgroenten steeg tussen 2002 en 2018 naar een recordhoogte van 2240 hectare. Ook de oppervlakte voor de productie van zaden voor de teelt van glasgroenten steeg sterk en nam met twee derde toe tot 490 hectare.

Op grofweg een vijfde van het areaal voor de opengrondgroenteteelt, werden in 2017 spinaziezaadjes gekweekt. Dit was bijna 425 hectare. Asperges en winterprei stonden op een tweede en derde plaats met een teeltoppervlakte voor de zaadproductie van 380 respectievelijk 250 hectare.

Verreweg de meeste teelt op dit vlak is terug te vinden in Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland. Deze drie provincies zijn goed voor bijna 70 procent van de totale teelt in ons land. Volgens het CBS is het teeltoppervlak de afgelopen vijftien jaar in alle provincies in omvang toegenomen.

Bron: ANP

Reageren