Ondanks geldende milieuvergunning toch betalen

Ondanks geldende milieuvergunning toch betalen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
29 december 2017

Een varkenshouder uit Hengelo moet omwonenden een schadevergoeding betalen omdat zijn bedrijf te veel stank veroorzaakt heeft. Dit ondanks dat hij een geldende milieuvergunning heeft. 

De rechter heeft de boer ook opdracht gegeven om binnen een halfjaar de stank binnen de normen te houden, anders wordt een dwangsom opgelegd. 

De omwonenden voeren al 10 jaar strijd met de veehouder. Ze zijn van mening dat hij te weinig doet om de stank te beperken, hierdoor

  • kunnen ze niet buiten zitten in de zomer, 
  • moeten ze ramen gesloten houden, 
  • en kunnen ze hun was niet buiten hangen
De rechter heeft geoordeeld dat drie van de zeventien omwonenden recht hebben op schadevergoeding. De andere omwonenden zitten op grotere afstand en hebben dus niet voldoende hinder.  

Hoger beroep

De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld. De veehouder heeft aangegeven in hoger beroep te gaan, omdat de overlast is berekend aan de hand van een model,  waarin het aantal varkens, het type stal en maatregelen om de stank te beperken moeten worden ingevoerd. De veehouder stelt dat hij in werkelijkheid minder varkens hield, waardoor de stank binnen de perken zou zijn gebleven. Maar dit acht de rechter niet bewezen.

Bron: AD

Reageren