Milieuorganisaties: meer tempo in windenergie

Milieuorganisaties: meer tempo in windenergie

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
27 maart 2018

Milieuorganisaties Natuur & Milieu en Greenpeace verlangen meer tempo van het kabinet bij de bouw van windparken op zee. Ze pleiten in een reactie op de aangekondigde aanleg van drie windparken op zee voor een verdubbeling van de groei in de windenergie.

,,Het kabinet wil tot en met 2030 1 GigaWatt per jaar groeien, maar om de ambities van het klimaatakkoord van Parijs te halen is 2 GigaWatt groei per jaar hard nodig”, aldus Natuur & Milieu. Beide organisaties pleiten ervoor meer gebieden aan te wijzen waar windmolens mogen komen, mits rekening wordt gehouden met de ecologische impact op de Noordzee en op kwetsbare natuurgebieden.

Greenpeace zegt het ,,prima" te vinden dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de lijn van zijn voorganger Henk Kamp voortzet, die zorgde voor de doorbraak van wind op zee. ,,Maar het tempo moet dubbel zo hoog om aan het Parijsakkoord te kunnen gaan voldoen'', aldus Greenpeace. De organisatie noemt wind op zee het beste middel in de strijd tegen klimaatverandering.

Bron: ANP

Reageren