Limburg start campagne tegen vervuiling straatputten

Limburg start campagne tegen vervuiling straatputten

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
10 oktober 2017

De provincie Limburg is gestart met de campagne: 'Geen grut in de put', om mensen bewuster te maken van de vervuiling van straatputten. 

Veel mensen dumpen frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes in de straatputten. Door de vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. DIt levert onnodig hoge herstelkosten en vervuild water op. De helft van de straatputten is inmiddels niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt.

Samenwerkingsverband

De campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg.

Bron: Provincie Limburg

Reageren