Inzicht in natuur, milieu en water van Brabant

Inzicht in natuur, milieu en water van Brabant

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
16 oktober 2017

Vanaf vrijdag 13 oktober is de website www.brabantinzicht.nl online gegaan. Op deze site kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in Noord-Brabant. 

De website wordt aangevuld en actueel gehouden door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen.

Beleid

De informatie is gebaseerd op meetgegevens van de provincie, waterschappen en andere organisaties. Deze informatie wordt gebruikt voor de provincie en waterschappen om hun beleid te maken en te evalueren. 

De website bevat nu de meetgegevens over natuur, water en milieu. Op termijn zullen ook meetgegevens over andere beleidsthema’s, zoals agrofood, worden toegevoegd.

Bron: Provincie Noord-Brabant

Reageren