GS  voor reparatie scheurverbod grasland Veluwe

GS voor reparatie scheurverbod grasland Veluwe

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
09 november 2017

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland gaan bij minister Schouten van LNV aandringen op reparatie van het scheurverbod op de Veluwe.

Uitspraak Raad van State

In 2016 heeft de Raad van State geoordeeld dat blijvend grasveld binnen de grenzen van het Natura 2000- gebied Veluwe komen te vallen. Er mag dus geen graslandverbetering meer worden toegepast op grasvelden van vijf jaar en ouder. Dit vermindert de gebruiks- en verkoopwaarde van de percelen. 

Landbouwkundige gevolgen

GS is van mening dat de agrarische grondgebruikers onevenredig worden getroffen doordat hun gebruikspercelen komen binnen het Natura 2000-gebied zijn komen te liggen,  nu er voorbij is gegaan aan de landbouwkundige gevolgen. Het grootste gedeelte van de agrarische gronden op de Veluwe is blijvend grasland. 

 

Bron: Nieuwe Oogst

Reageren