'Energie- en klimaatdoelen niet in zicht'

'Energie- en klimaatdoelen niet in zicht'

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
25 januari 2019

Het kabinet heeft nog veel werk aan de winkel, wil het de doelen voor 2020 op het gebied van energie en klimaat halen. De uitstoot van broeikasgassen daalt te langzaam. In het beste geval wordt volgend jaar een afname gehaald van 24 procent ten opzichte van 1990, maar dat kan volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het slechtste geval ook 17 procent worden. Het doel is minstens een kwart.

Ook de beoogde energiebesparing uit het in 2013 gesloten Energieakkoord wordt waarschijnlijk niet gehaald. Datzelfde geldt voor de in Europees verband afgesproken doelstelling om het aandeel duurzaam opgewekte energie op te vijzelen tot 14 procent. Het PBL becijfert op basis van het huidige beleid een aandeel tussen de 11 en 13 procent in 2020.

De uitstoot van broeikasgassen daalt vooral doordat in Nederland veel minder elektriciteit wordt opgewekt door de verbranding van kolen en gas. Die afname is wel erg onzeker, bijvoorbeeld door schommelingen in de import van stroom uit het buitenland. Ook de weersomstandigheden kunnen voor flinke afwijkingen zorgen.

Bron: ANP

Reageren