Boeren moeten toch aan minder koeien

Boeren moeten toch aan minder koeien

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
31 oktober 2017

Melkveehouders die eerder dit jaar door de rechter werden vrijgesteld van medewerking aan een plan om het mestoverschot in Nederland terug te dringen, zullen alsnog hun veestapel moeten verkleinen. 

Het gerechtshof in Den Haag heeft dat in hoger beroep bepaald.

Uitbreiding

De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen zij de verplichting opgelegd kregen hun aantal koeien juist te verminderen. Ze klaagden dat zij die maatregel niet hadden kunnen zien aankomen en er door de al aangegane investeringsverplichtingen onredelijk hard door waren getroffen.

Mestoverschot

De rechtbank ging mee in die redenering. Maar volgens het hof konden de boeren wel degelijk voorzien dat na de afschaffing van de melkquota in 2015 maatregelen nodig zouden zijn om de groei van het mestoverschot een halt toe te roepen. Het hof maakt ook geen uitzondering voor biologische boeren.

Bron: ANP

Reageren