Zorgleerling krijgt slecht onderwijs

Zorgleerling krijgt slecht onderwijs

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
23 juni 2016

Het gros van de leraren heeft geen vertrouwen in het passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Zij hebben te weinig tijd om deze leerlingen, met bijvoorbeeld ADHD, autisme of een chronische ziekte, goed te kunnen helpen. De docenten zien het passend onderwijs vooral als een verkapte bezuiniging.

Dat concludeert onderzoeksbureau DUO na een onderzoek onder meer dan duizend leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, twee jaar na de invoering van de maatregel. Deze wet kwam in de plaats van de leerlinggebonden financiering (het 'rugzakje'), die in de praktijk te duur bleek.

Hogere werkdruk leraren
Volgens de onderzoekers kan ruim driekwart van de docenten minder aandacht besteden aan ‘gewone’ leerlingen, omdat er veel tijd gaat naar de scholieren die extra ondersteuning nodig hebben. Door de invoering van het passend onderwijs ervaren bijna alle leraren een hogere werkdruk.

Bron: ANP

Reageren