Uitspraak over inkoop geschikte zorg en plaatsing jongere

Uitspraak over inkoop geschikte zorg en plaatsing jongere

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
01 augustus 2016

Het ontbreken van een zorgcontract met een aanbieder mag een geschikte plaatsing van een jeugdige niet in de weg staan.

Het baart de kinderrechter zorgen dat het tot nu toe, mede vanwege het feit dat blijkbaar door de gemeente waar de minderjarige en haar moeder wonen (nog) geen geschikte zorg is ingekocht, niet gelukt is de minderjarige te plaatsen in een instelling die volgens de GI geschikt is om de minderjarige te plaatsen, terwijl dat gelet op haar problematiek wel dringend noodzakelijk is. 

Uitgangspunt dient naar het oordeel van de kinderrechter te zijn dat de minderjarige, bij wie sprake is van zeer ernstige en zeer bijzondere problematiek, wordt geplaatst op een plek die tegemoet komt aan wat zij nodig heeft. 

 

Bron: Rechtspraak.nl

Reageren