Wachtlijsten Veilig Thuis in Noord-Holland Noord

Wachtlijsten Veilig Thuis in Noord-Holland Noord

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
26 september 2017

De toenemende wachtlijsten van Veilig Thuis in Noord-Holland Noord zijn alarmerend en leiden tot ’groot maatschappelijk risico’. Dat heeft het college van B en W in een brandbrief aan de directie van de GGD Hollands Noorden geschreven, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

De zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord investeerden de afgelopen zomer nog 565.000 euro in het wegwerken van de wachtlijsten. Maar de situatie is sindsdien alleen maar verslechterd, aldus de krant. In juli stonden er 105 zaken op de wachtlijst voor een eerste beoordeling en 22 voor onderzoek. Dat zijn er inmiddels meer.

Reactie

Tijdens een ambtelijk overleg in augustus bleek dat er, wegens onvoldoende budget, geen extra maatregelen mogelijk waren. Een extra vergadering hierover op 13 september werd op het laatste moment afgezegd. De gemeente Hoorn heeft daarop alarm geslagen en dit met de zeventien gemeenten in het dagelijks bestuur van de GGD gedeeld. De GGD heeft inmiddels op de brief gereageerd, maar deze reactie wordt eerst in het college besproken.

Bron: Rijksoverheid

Reageren